800-647-3344 Contact us
x

News

Letter from Sondra – Oktober 2018

Beste Vriend,

De feestdagen zijn voorbij en we kijken vooruit naar de herfst. Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest zeiden we het tarditionele gebed voor de regen en nu beginnen we te kijken en te wachten, hopend op regen, op een goede winter, een winter die gedrenkt is in regen en die dit verdroogde land water zal geven.

Loofhutten is als alle andere Bijbelse feesten niet alleen maar gebonden aan een bepaalde historische gebeurtenis maar ook aan de seizoenen en aan kring van landbouw die door het jaar loopt. Het feest van Loofhutten is in de Bijbel ook het feest van de inzameling (Exodus 34:22), het einde van de zomeroogsten. En net als deze oogsten hun einde nemen, begint het regenseizoen. Maar gezien de dorre natuur van een groot deel van Israël is regen ook zo nodig en  vaak zo schaars. Daarom de noodzaak van een bijzonder gebed.

G-d Zelf vertelde ons over dit bijzondere karakter van Israël: Maar het land waar u heengaat om het in bezit te nemen is een land heuvels en dalen, dat water drinkt door de regen van de hemel, een land waar de Here uw God voor zorgt. De ogen van de Here uw God zijn er voortdurend op gericht, van het begin van het jaar tot aan het einde van het jaar (Deuteronomium 11:11-12). Terwijl wij naar de hemel kijken voor regen, kijkt G-d naar beneden en beslist of we de regen zullen ontvangen die we dat jaar nodig hebben.

Het gebed om regen is een oud gebed, het is ontstaan in Israël maar wordt door de eeuwen heen door Joden in heel de wereld gebeden. Toen ik opgroeide in de VS, kon ik niet begrijpen waarom ze zo vurig om regen baden. Ik woonde in Cleveland (Ohio), dat veel te veel regen krijgt en in de herfst zien we meer sneeuw dan regen. Maar toen ik ouder werd, begreep ik dat onze gebeden niet over Cleveland gaan. Ze gingen over Israël, de echte focus van onze gebeden, van de dromen van ons hart, van onze nationale aspiraties.

Israël heeft wonderen verricht als het gaat om waterhuishouding en we hebben geleerd op het water opnieuw te gebruiken en te ontzilten, we zijn een wereldleider in deze technologieën. Maar het gebrek aan water is nog steeds een probleem. Maar ik denk ook dat het gebed om water, uitgesproken aan het begin van het Joodse Nieuwe Jaar, symbool staat voor onze wensen voor alles wat goed is in het komende jaar. Water is de bron van leven en we bidden om leven. We bidden om het geschenk van God wat de regen van de Hemel is. En als we ons nieuwe jaar binnen gaan, wil ik jullie  het beste toewensen, onze beste vrienden, die altijd hun ogen op Israël gericht hebben, het beset van alles waar jullie naar verlangen. Moge dit nieuwe jaar gezondheid, geluk en veel zegeningen voor u en uw geliefden meebrengen.

Hoogachtend,

Sondra Oster Baras

Directeur

Comments

Comments are closed.